+47 24 08 48 00

Folketeateret

Folketeateret ble tegnet av arkitektene Christian Morgenstierne og Arne Eide i 1926, og sto ferdig i 1935.
Intensjonen med rehabiliteringen var å forvandle bygningen til et moderne multikulturhus, og samtidig
bevare dens opprinnelige Art Deco-stil.

Arbeidene har bestått av totalrehabilitering av den gamle Opera, samt etablering av ny restaurant – Folk.
Arbeidene ble utført i nært samarbeid med Mellbye Arkitekter og Byantikvaren.

operaen_gml
Byggherre: Eiendomsspar AS
Entreprise: Totalprosjekt